R-19 Fastiv – Mitnysa- Obukhiv – Rzhyshchiv

The total length of the repair sites: 15 km
Period of work: 2019-2020
Location: Kyiv region

H-03 Zhytomyr – Chernivtsi

The total length of the repair sites: 15 km
Period of work: 2018-2020
Location: Zhytomyr region

M-21 Vystupovychi – Zhytomyr – Mohyliv-Podilskyi

The total length of the repair sites: 80 km
Period of work: 2016-2020
Location: Zhytomyr region

R-49 Vaskovychi – Shepetivka

The total length of the repair sites: 8 km
Period of work: 2016-2018
Location: Zhytomyr region

T-06-14 Hlybochytsia-Stanyshivka

The total length of the repair sites: 2.2 km
Period of work: 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region

Vyshgorod, Naberezhna Street

The total length of the repair sites: 4 km
Period of work: 2011
Location: Kyiv region

R-30 Kyiv – Irpin

The total length of the repair sites: 5 km
Period of work: 2011
Location: Kyiv region

M-05 Kyiv – Odessa

The total length of the repair sites: 2,1 km
Period of work: 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region

M-07 Kyiv – Kovel – Yahodyn

The total length of the repair sites: 30 km
Period of work: 2010-2012, 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region
Поточні

R-19 Fastiv – Mitnysa- Obukhiv – Rzhyshchiv

The total length of the repair sites: 15 km
Period of work: 2019-2020
Location: Kyiv region

H-03 Zhytomyr – Chernivtsi

The total length of the repair sites: 15 km
Period of work: 2018-2020
Location: Zhytomyr region

M-21 Vystupovychi – Zhytomyr – Mohyliv-Podilskyi

The total length of the repair sites: 80 km
Period of work: 2016-2020
Location: Zhytomyr region
Виконані

R-49 Vaskovychi – Shepetivka

The total length of the repair sites: 8 km
Period of work: 2016-2018
Location: Zhytomyr region

T-06-14 Hlybochytsia-Stanyshivka

The total length of the repair sites: 2.2 km
Period of work: 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region

Vyshgorod, Naberezhna Street

The total length of the repair sites: 4 km
Period of work: 2011
Location: Kyiv region

R-30 Kyiv – Irpin

The total length of the repair sites: 5 km
Period of work: 2011
Location: Kyiv region

M-05 Kyiv – Odessa

The total length of the repair sites: 2,1 km
Period of work: 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region

M-07 Kyiv – Kovel – Yahodyn

The total length of the repair sites: 30 km
Period of work: 2010-2012, 2017-2018
Location: Kyiv region, Zhytomyr region
M-21 Vystupovychi - Zhytomyr - Mohyliv-Podilskyi
The total length of repair sites: 80 км